Tallinna Tööstushariduskeskus

Tööstusinformaatik

Tööstusinformaatikud loovad, arendavad ja haldavad arvutivõrke kui ka tööstusvõrke, telekommunikatsioonisüsteeme, andmebaase, tootmissüsteemide seadistamist ja programmeerimist, kasutusele võtmist ja testimist, jms. Tööstusinformaatik täitab erinevates ettevõtetes infotehnoloogilisi tugisüsteeme paigaldamise, hooldamise ja käitamisega seotud tööülesandeid.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

Tööstusinformaatikul on võimalus tööle asuda kõikides tööstus- ning tootmisettevõtetes, kus on kasutusel tänapäevased infotehnoloogilised lahendused. Ettevõtetes hoolitseb tööstusinformaatik nii ettevõtte siseste kui ka klientidele pakutava teenuse võrguühenduste eest. Töö võib kitsamalt olla seotud ka nt mobiil, raadio- jm sidevõrgu haldamisega või ka väga keeruliste süsteemidega, nt riikidevaheliste elektri ülekandevõrkudega jms.

Tööstusinfomaatiku 4. taseme kutseõppe esmaõpe

  • Õppeaeg: 3 aastat põhihariduse baasil (omandatakse kutsekeskharidus), 2 aastat keskhariduse baasil.
  • Õppevorm: päevane, kaugõpe (1 kuni 2 päeva nädalas).
  • Õppekeel: eesti keel ja vene keelsele õppijale suunatud õpe.

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia (põhihariduse baasil).

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia (keskhariduse baasil).