Tallinna Tööstushariduskeskus

Kooli nõukogu

Tallinna Tööstushariduskeskuse nõukogu koossesis:

 Mirje Burmeister  õppedirektor
 Eduard Brindfeldt  tehnoloogiadirektor
 Madis Lokotar  IT erialade õppevaldkonna juht
 Leili Liinak  iluteeninduse valdkonna  juhataja
 Riina Tenno  tekstiili- ja kaubanduse valdkonna juhataja
 Mati Lauri  haldusdirektor, direktori asetäitja
 Leeni Rajaste  logistika valdkonna juhtaja
 Raivo Kruusik  transporditehnika valdkonna juhataja
 Ene Alliknurm  finantsjuht
 Veiko Põldmaa  töötajate valitud esindaja
 Rasmus Riiner  õpilaskonna esindaja

Nõukogu tööd juhib direktor Paul Alekand

 

Viide kinnitatud käskkirjale 18.01.2021 nr 1-1/2-2021 Nõukogu koosseisu muutmine