Tallinna Tööstushariduskeskus

Missioon ja visioon

Visioon
Meie visioon aastaks 2025
Tallinna Tööstushariduskeskus on uuenduslik ja tööturu vajadustele suunatud elukestva õppe keskus.

Missioon
Pakkuda konkurentsivõimelist kutseharidust ning elukestva õppena koolitada tööandjate vajadusi
arvestavaid oma ala spetsialiste nii esma-, täiend- kui ümberõppes.

Põhiväärtused
Tööturule suunatud – lähtume tööandjate soovidest, huvidest ja väärtustest, arvestame ja kaasame
neid õppetöö läbiviimisesse.
Innovaatilisus – oleme avatud uutele ideedele, eriala arengule ja loovusele, investeerime eriala
jätkusuutlikusse.
Tulemuslikkus – oleme orienteeritud isiku ettevalmistamise positiivsete tulemuse saavutamisele läbi
õppija ja tema lähivõrgustiku motiveerimise ja juhendamise.
Professionaalsus – õpime ja arendame end pidevalt. Meie meeskonnal on head teoreetilised ja
praktilised teadmised.