Tallinna Tööstushariduskeskus

Raamatukogu

Raamatukogu tutvustus

Tallinna Tööstushariduskeskuse raamatukogu põhieesmärgiks on kooli õpilaste, õpetajate ja kõigi kooli töötajate varustamine õppimiseks ja enesetäiendamiseks vajaliku kirjandusega, selle säilitamine ja kättesaadavaks tegemine.

Raamatukogu asub Sõpruse pst. 182 A-korpuse 2. korrusel ruumis A248 ja on avatud tööpäeviti kella 9.00–17.00 (E-R). Kompleksi kuulub kooli raamatukogu, 20 kohaga lugemissaal ja 4 arvutitöökohta. TTHK raamatukogu fond koosneb ca 30 tuhandest teavikust (põhiliselt eesti- ja venekeelne õppekirjandus), lisaks 52 nimetust perioodikat nii laenutamiseks kui ka kohapeal lugemiseks. TTHK raamatukogus on kasutusel raamatukoguprogramm RIKS (Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteem). Kooli raamatukogus on WiFi leviala.

 

Külastaja meelespea

Raamatukogus on keelatud süüa ja juua.

Raamatukogu vara tuleb hoida, rikkuja hüvitab rikutud vara.

Laenutusi väljastatakse õpilaspileti või isikut tuvastava dokumendi alusel nt ID-kaart.

Laenutatud raamatud tuleb tagastada õigeaegselt. Õpikute laenutustähtaeg on 1 aasta, ilukirjandusel 3 nädalat, ajakirjandusel 1 nädal.

Laenutusi saab pikendada meili teel: anneli.tammela@tthk.ee, raamatukogus kohapeal või helistades tel 6 285 212.

Kaotatud raamatu eest on trahv 6.40 eurot. Kaotatud raamatu võib asendada raamatukoguhoidja poolt samaväärseks tunnistatud raamatuga. Eriti hinnalise raamatu kaotamise korral trahv kahekordistub.

Raamatukogus on võimalik teha paljundusi ja väljaprinte (ühe mustvalge lehe hind 10 senti, ühe värvilise lehe hind 30 senti, tasumine sularahas).

Raamatukogust on võimalik osta ka mõningaid õppetööks tarvilikke lisaõppematerjale.

 

Kasulik lisainfo

www.ester.ee – Eesti suuremate raamatukogude ühiskataloog, mis sisaldab kirjeid raamatute, perioodikaväljaannete, nootide, helisalvestiste kohta ja nende kättesaadavust rahvaraamatukogudes
www.digar.ee – sisaldab digitaliseeritult raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte. Arhiveeritakse võrguväljaandeid, trükieelseid faile, trükiste digiteeritud koopiaid
ise.elnet.ee – Eestis ilmuvate ajakirjade, kogumike ning jätkväljaannete artiklite bibliograafiline andmebaas
www.gutenberg.org – võõrkeelsete raamatute andmebaas

www.citefast.com  ja www.mybib.com - APA7 viitamine, väga hea abimees korrektsete viidete loomisel.

https://www.duplichecker.com/ ja https://smallseotools.com/plagiarism-checker/ - head abivahendid enne referaatide, lõputööde esitamist plagiaatide välistamiseks.

Vaata video: Reinsalu, R. (2020, November 3). Kuidas hoiduda plagiaadist. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=9iOnumN9iOs

 

 

 

 

Kontakt
Sõpruse pst 182, Tallinn
A-korpus, 2. korrus,  A248
Raamatukoguhoidja Anneli Tammela
Telefon: 6 285 212