Tallinna Tööstushariduskeskus

Dokumendiregister

Tallinna Tööstushariduskeskuse dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse alates 1. jaanuarist 2016 ligipääs registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.
Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.
Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel.
Teabenõue saatke e-postiga aadressile info@tthk.ee või esitage päring telefonil 654 2833.


Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikus registris.

Tallinna Tööstushariduskeskuse avalik dokumendiregister asub SIIN.

 

logo

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee)