Tallinna Tööstushariduskeskus

Dokumendiregister

Tallinna Tööstushariduskeskuse dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse alates 1. jaanuarist 2016 ligipääs registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Tallinna Tööstushariduskeskus kasutab DVK (dokumendivahetuskeskus: https://www.ria.ee/dokumendivahetus/)

Palun edastage võimalusel dokumendid DVK vahendusel.

Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikus registris.

Tallinna Tööstushariduskeskuse avalik dokumendiregister asub SIIN.

 

logo

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee)