Tallinna Tööstushariduskeskus

Esitatavad dokumendid

Oma haridustee jätkamiseks Tallinna Tööstushariduskeskuses esitab õpilaskandidaat või tema esindaja vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:
 • Isikut tõendav dokument;
 • Kirjalik avaldus ( www.sais.ee või täidetakse kohapeal);
 • Õpilaskandidaadi esindaja (vanema või eestkostja) kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
 • Haridust tõendava dokumendi (lõputunnistus ja hinneteleht) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • Välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva elamisloa või elamisõiguse kohta.
 • NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS (vanema/eeskostja nõusolek)

 

Osalesid konkursil ja käisid vestlemas vastuvõtukomisjonis, mis saab edasi?

 • sinu andmeid töödeldakse, vastuvõtukomisjon sisestab tulemused SAISi;
 • tulemused on avalikult nähtavad SAISi avaliku vaate vahendusel  (vestlusele järgneval tööpäeval vaata: pingeread – avalduse number ja vastuvõetute nimekirjad);
 • tulemusi kandideerimise kohta saad näha ka kui logid SAISi (näed enda avalduse infot);
 • nimi nimekirjas on avalikustatud põhimõttel, kuidas kandidaat on loa andnud vastuvõtutöötajale avalikustamiseks või ise määranud nime avalikuks avalduse sisestamisel ning esitamisel;
 • avaldused on staatuses pärast vastuvõtukomisjoni vestlust:
  LUBATUD SISSEASTUMISKATSELE – sinu avaldus pingereas on kandideerivas olekus, kui eespool positsioonil olev kandidaat loobub oma kohast on sul veel võimalus saada koht valitud erialale.
  KONKURENTSIST VÄLJAS – sa ei ilmunud vestlusele või mingil muul põhjusel ei osutunud väljavalituks vastuvõtukomisjoni poolt. Vaata täiendavaid konkursse!
  VASTUVÕETAV – oled vastuvõtukomisjoni poolt vastuvõetud ja ootame, et kinnitaksid ise SAISi vahendusel oma õppima tuleku. NB! SAIS edastab teate õppima tuleku kinnitamise kohta!
 • Probleemide korral pöördu kohe vastuvott@tthk.ee ! Kes ei kinnita õppima tulekut nende kandidaatide staatus muutub automaatselt MÄÄRATUD ÕPPEKOHAST LOOBUNUKS.
  TULEB ÕPPIMA– oled edukalt kinnitatud meie vastuvõetud kandidaatide nimekirja, kandidaat ei pea enam SAISis mitte midagi tegema! Jälgi kodulehel informatsiooni seoses õppetööga.

Vastuvõtu info: kabinet B139 telefon 654 5026; e-post vastuvott@tthk.ee ; vastuvõtusekretär Anu Pajusild