Tallinna Tööstushariduskeskus

Veokorraldaja – Logistik

Veokorraldaja-logistik tegeleb tarneahela toimimiseks vajalike töödega, arvestades klientide vajadusi ja ettevõtte huve. Veokorraldaja-logistik korraldab kauba maanteevedusid, teeb kaubavarude täiendamist abistavaid toiminguid ning teenindab ettevõtte sise- ja väliskliente. Ta on valmis töötama iseseisvalt ja meeskonnas. Töö eeldab suhtlemis-, teenindus- ja koostöövalmidust ning pidevat enesetäiendamist.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

Veokorraldaja- Logistiku töö on tihendalt soetud teenindusprotsessiga. Töö eeldab, et olete suhtlemisaldis ja tulete hästi toime erinevate inimeste ning situatsioonidega. Eestis on hetkel turunõudlus logistika valdkonna spetsialistide vastu väga kõrge. Ettevõtteid kuhu õpingute järgselt tööle suunduda on palju, töö toimub peamiselt kontorilaua taga ning töötasu logistika valdkonnas on hea.

Veokorraldaja- Logistik 4. taseme kutseõppe esmaõpe.

  • Õppeaeg: 3 aastat põhihariduse baasil (omandatakse kutsekeskharidus), 1 aasta ja 6 kuud keskhariduse baasil.
  • Õppevorm: päevane, kaugõpe.
  • Õppekeel: eesti keel ja vene keelsele õppijale suunatud õpe.

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia (põhihariduse baasil).

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia (keskhariduse baasil).