Tallinna Tööstushariduskeskus

Veokorraldaja – Logistik

Logistika valdkonna töötajad teevad tarneahela toimimiseks vajalikke töid klientide vajadusi ja ettevõtte huve arvestades.
Veokorraldaja-logistik korraldab kauba maanteevedusid, teeb kaubavarude täiendamist abistavaid toiminguid ning teenindab ettevõtte sise- ja väliskliente. Veokorraldaja-logistik on valmis töötama iseseisvalt ja meeskonnas. Töö eeldab suhtlemis-, teenindus- ja koostöövalmidust ning pidevat enesetäiendamist.

4. taseme kutseõppe esmaõpe. Sihtrühmaks on keskharidusega isik.

  • Õppeaeg: 1 aasta ja 6 kuud
  • Õppevorm: statsionaarne ja/või mittestatsionaarne
  • Õppekeel: eesti, vene