Porfoolio - Õpilaste hindamisest
 
Porfoolio:

Porfoolio
Erinevad artiklid ajakirjandusest ja internetist
Esitlus:

Esitlus
Esitluse seletuskiri
Esseed:

Täiskasvanuteõpetamisega/koolitusega kaasnevad/seonduvad probleemid kutseõppeasutuses

Abiks:

Enesehinnangust
 

Eduard Brindfeldt

AD 2006