Mehhatroonikaseadmed
Euroopa struktuurfondide logo

Matemaatilised ja teisendusfunktsioonid

Teadmiste kontroll

1. Milline arvu väärtustevahemik vastab andetüübile DINT (topelttäisarv)?
2. Milliseid järgmisi matemaatilisi funktsioone ei saa kasutada täisarvude juures?


3. Milliseid arvfunktsioone ei saa kasutada STEP 7?
4. Milline mõõtühik kirjeldab funktsiooni ACOS väljundist saadavat arvu?
5. Millise STEP 7 deklareeritud funktsiooniga saab teisendada topelttäisarvu väärtuse täisarvu väärtuseks?
6. TRUNC funktsiooni tulemuseks on …
7. Ühenitäiend võimaldab …
Creative Commons Licence
"Mehhatroonikaseadmed" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License .