Joonis ja eelteadmised


[Detaili joonis]
iDevice ikoon Eelteadmised

Eelteadmistest niipalju, et oleks vaja teada:

        materjalide valikut ja omadusi,

        treimise tehnoloogiat,

        pingi võimalusi,

        programmeerimise aluseid,

        jooniste lugemist.Et selline detail valmistada APJ pingil, selleks tuleb läbida vastavad ained. Ilma neid läbimata on väga raske aru saada kuidas detaili valmistada nii, et ta vastaks ka joonisel esitatud nõuetele. Kui detail ei vasta joonise nõuetele, siis võib lugeda meie töö mittesooritatuks. Tootmises tähendaks see aga detaili väljapraakimist.