Mis järjekorras valmistada?

Õige töötlemise järjekord eeldab töötlemise tehnoloogia tundmist.

Antud juhul võime kasutada ainult kahte lõikeriista: parempoolset kopeertera ja keermetera.

Töötlema peab kahelt poolt - vahepeal tuleb detail ümber pöörata ja jälle padrunisse kinnitada.

Etapiliselt võiks kirja panna:

    Esimene pool:

        otspinna töötlus, kasutades otspinna töötlemise tsüklit G24

        kontuuri koorivtöötlemine, kasutades kontuuri järgi töötlemise tsüklit G73

        kontuuri siluvtöötlemine, kasutades kontuuri järgi puhastöötlemise tsüklit G72

        keerme lõikamine, kasutades keermelõikamise tsüklit G78

    Teine pool:

        kontuuri koorivtöötlemine, kasutades kontuuri järgi töötlemise tsüklit G73

        kontuuri siluvtöötlemine, kasutades kontuuri järgi puhastöötlemise tsüklit G72