Juhtprogramm pingile

Kuna detail on valmistatud kahe paigaldusega, siis on tema valmistamiseks ka kaks programmi. Vastavalt siis esimese poole ja teise poole valmistamiseks.

Töötlemine toimub erinevatel kaugustel padrunist. Seepärast tuleb kasutada ka erinevaid detaili nullpunkti koordinaate või tuleb teha programmiliselt nullpunkti nihutus. Lihtsam oleks esialgu toimida nii, et määrame pingil erinevatele programmidele erinevad nullpunktide koordinaadid. Nüüd salvestame vastavad koordinaadid pesasse, mis on tähistatud tabeli WORK all.