Mehhatroonikaseadmed
Euroopa struktuurfondide logo

Binaarloogika funktsioonid

1. Millised järgnevad väited kehtivad kõrval esitatud Boole NING-lüli kohta?
Küsimuse pilt2. Millised järgnevad väited kehtivad kõrval esitatud Boole VÕI-lüli kohta?
Küsimuse pilt3. Millises vastusevariandis (kirjeldus on STL keeles) on esitatud EI-NING-lüli?

4. Millises vastuse variandis paikneb all esitatud STL keeles kirjutatud programminäitele vastab FBD keeles kirjutatud programminäide?

Küsimuse pilt

5. Milline järgnevatest väidetest kehtib kõrval esitatud binaarloogika VVÕI-lüli kohta?
Küsimuse pilt6. Milleks kasutakse RS-trigerit?7. Langev front esineb kui ...
8. Binaarloogika NING tehet saab kasutada …
Creative Commons Licence
"Mehhatroonikaseadmed" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License .