Elektriajamid
Euroopa struktuurfondide logo

Küsimused

1. Mida me mõistame tootmise automatiseerimise all ?2. Mis on elektriajam?3. Mis ümbritseb elektrivooluga juhet?4. Mida kasutatakse alalisvoolumootorites ankruvoolu suuna muutmiseks?5. Millist vahelduvvoolu mootorit kasutatakse tööstuses kõige rohkem?6. Mis on teraseskadu?7. Mida tähendab standardi EN 60529 järgi kodeering IP 45?8. Millega on tegemist?
[joonis]9. Mitu korda suureneb käivitusvool nimivoolust asünkroonmootori otsekäivituse korral?10. Millised on enimkasutatavad võimalused asünkroonmootori pidurdamiseks?11. Millest koosneb sagedusmuundur?12. Millega on tegemist:
[joonis]13. Millise seadme koormuskarakteristikuga on tegemist?
[joonis]14. Milleks kasutatakse libistuse kompensatsiooni?15. Milleks kasutatakse asünkroonmootorite sujuvkäivitit?16. Mis on In Line?17. Millise käivitusega on tegemist ?

[joonis]18. Samm-mootor võib olla...

19. Kuidas on seotud sammmootori kiirus ja pöördemoment?

20. Milline on peamine servo mootori tüüp?22. Kui magnetvälja jõujooned suunduvad peopessa ja pöial näitab juhtme liikumise suunda, siis väljasirutatud sõrmed näitavad indutseeritud elektromotoorjõu suunda.


23. Lihtsamate elektriajamite puhul kasutatakse sageli hõõrdumisel põhinevaid rihmülekandeid, mis kuuluvad ... mehhanismide hulka.


24. Väntmehhanismi ajamis toimuvad keerukad ... protsessid.


25. Kettülekandes koosneb suurim tsentrite vahe on ... m.


26. Hõõre toimib kas otseselt vedava ja veetava lüli vahel või läbi kolmanda ... elemendi.


27. ... pöörleb laagritele toetuval võllil.


28. õu suund määratakse ... reegliga

29. Sünkroonmasina kiiruse reguleerimine toimub samuti nagu ... puhul toitepinge sageduse reguleerimisega


30. Asünkroonmootori kiirus sõltub magnetvälja ... kiirusest.


31. ... hulka kuuluvad mikrokontroller koos andmeside liidestega, andmekanalid (andmevõrk) andurid ja täiturid.


32. Asünkroonmootori käivitus on eriti problemaatiline ... võimsustel.


33. Sagedusmuundur koosneb mittejuhitavast dioodalaldist, juhitavast transistorvaheldist (tavaliselt IGBTd) ja alalisvoolu ... .


34. Servoajamid kasutatakse tööpinkide etteandemehhanismide ... .


35. Kui samm-mootor viiakse tema ... välja, tekkib rootoris tagastusmoment, mis tõmbab mootorit tagasi nullasendi poole.
Creative Commons Licence
"Elektriajamid" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License .