Programmi simuleerimine arvutil

esimenepool.avi
Siin simuleerime detaili esimese poole töötlemist.
teinepool.avi
Ja siin teise poole töötlemist