Mehhatroonikaseadmed
Euroopa struktuurfondide logo

 

TÄITURID - ELEKTROMEHAANILISED TÄITURID

Kaitseastmed

Täiturmehhanismi ehitus ja töö tingimused sõltuvad asukohast, kuhu nad paigaldatud on. Sõltuvalt keskkonnast tagatakse neile löögi- ja vibratsioonikindlus, tolmu ja vee kindlus. Näiteks väga niisketes, keemiliselt agressiivsetes, kuumades, kõrge radiatsioonitasemega keskkondades tuleb seadmeid ümbritseva keskkonna mõjude eest kaitsta. Kaitse tagatakse kaitsekattega, mille kaitseklass vastab standardile EN 60529 kodeeringuga IP XY (International Protection), mille tähendused on toodud tabelis 4.2.

Tabel 2.2. Kaitseklassid ja nende tähendused

IP

X- kaitse juhupuute eest

Y- kaitse vee sissetungi eest

0

Kaitse puudub

Kaitse puudub

1

Esemed ja tahked kehad läbimõõduga üle 50 mm

Vertikaalselt langevad veetilgad

2

Sõrmed ja tahked kehad läbimõõduga üle 12 mm

15° nurga all langevad veetilgad

3

Tööriistad ja tahked kehad läbimõõduga üle 2,5 mm

Tihedad, kuni 60° nurga all langevad pritsmed  (vihm)

4

Tööriistad ja tahked kehad läbimõõduga üle 1 mm

Kõikidest suundadest pritsiv vesi

5

Kõik esemed ja kahjulikud tolmuosakesed

Veejoad kõikidest suundadest

6

Puutekindel ja tolmukindel

Voolav vesi

7

Veekindel, vee all kuni sügavuseni 1 m

8

Surve all langev vesi, või vee all allpool sügavust 1 m

Lisaks tabelis 4.2 mainitud kaitseviisidele tuleb tagada iga elektriga töötava täituri elektriline kaitse, kas siis kere maandamisega, isolatsiooni tugevdamisega, eraldustrafo kasutamisega või täieliku puuteohutuse tagamisega.

Creative Commons Licence
"Mehhatroonikaseadmed" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License .