Tallinna Tööstushariduskeskus

TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS

Tööstushariduskeskus on regiooni suurim kutsehariduskool. Meil on võimalik omandada tipptasemel kutseharidust iluteeninduse-, infotehnoloogia-, kaubanduse-, logistika-, mehaanika-, rõiva- või transporditehnika valdkonnas.

Tallinna Tööstushariduskeskuses on võimalik õppida eesti kui vene keeles. Põhihariduse baasil õppima asudes  on võimalik omandada kutsekeskharidus 3 aastaga. Keskhariduse baasil on võimalus õppida erialadel päevases kui ka kaugõppes. Kutseharidus omandatakse 0.5-2 aastaga. Kõikidel soovijatel on võimalik, Tallinna Tööstushariduskeskuse lõpetamise järgselt, suunduda kõrgharidust omandama. Tallinna Tööstushariduskeskuses toimuvad ka rahvusvahelised kutsevõitlused, oma parimaid õpilasi saadame, aga vahetusõpilasteks üle Euroopa. Praktilisi ülesandeid viiakse läbi kooli õppetöökodades ning laborites, kus teil on võimalik näha oma valdkonna tipptehnikat ning õppida parimaid töövõtteid. Meil õppides saate oma valdkonna tõeliseks spetsialistiks.