Valdkonnad:

Rühmajuhendajad 2023/2024 õa

Autotehnika valdkond

ÕppegruppKursusRühmajuhendaja e-post
AUTpe23_1IL.Pressluule.press@tthk.ee
AUTpe23_2IL.Pressluule.press@tthk.ee
AUTge23IA.Lillarno.lill@tthk.ee
AUMge23IL.Kääriklauri.kaarik@tthk.ee
SADgeMS23IT.Võsurtony.vosur@tthk.ee
AUTpe22_1IIL.Pressluule.press@tthk.ee
AUTpe22_2IIL.Pressluule.press@tthk.ee
AUTge22IIA.Lillarno.lill@tthk.ee
AUMge22IIR.Kruusikraivo.kruusik@tthk.ee
ATMgeMS22IIL.Kääriklauri.kaarik@tthk.ee
AUTpe21_1IIIL.Pressluule.press@tthk.ee
AUTpe21_2IIIL.Pressluule.press@tthk.ee

Mehaanika ja metallitöötluse valdkond

ÕppegruppKursusRühmajuhendaja e-post
ROOpe23IJ.Villjelena.vill@tthk.ee
ROOpv23IA.Sädeanneli.sade@tthk.ee
METpe23IA.Sädeanneli.sade@tthk.ee
METgeMS23IV.Põldmaaveiko.poldmaa@tthk.ee
METgvMS23IV.Põldmaaveiko.poldmaa@tthk.ee
ROTgeMS23IE.Brindfeldteduard.brindfeldt@tthk.ee
ROOpe22IIJ.Villjelena.vill@tthk.ee
ROOpv22IIA.Sädeanneli.sade@tthk.ee
ROOpe21IIJ.Villjelena.vill@tthk.ee
ROOpv21IIJ.Villjelena.vill@tthk.ee

Energeetika ja automaatika valdkond

ÕppegruppKursusRühmajuhendajae-post
MEHpe23I J.Villjelena.vill@tthk.ee
MEHpv23II.Maksimovairina.maksimova@tthk.ee
MEHgeMS23IL.Pressluule.press@tthk.ee
MEHgvMS23IL.Pressluule.press@tthk.ee
KYMgeMS23IE.Brindfeldteduard.brindfeldt@tthk.ee
KTJgeMS23IE.Brindfeldteduard.brindfeldt@tthk.ee
MEHpe22IIJ.Villjelena.vill@tthk.ee
MEHpv22III.Maksimovairina.maksimova@tthk.ee
MEHgeMS22IIL.Pressluule.press@tthk.ee
MEHgvMS22IIL.Pressluule.press@tthk.ee
KYMgeMS22IIE.Brindfeldteduard.brindfeldt@tthk.ee
MEHpe21IIIJ.Villjelena.vill@tthk.ee
MEHpv21IIII.Maksimovairina.maksimova@tthk.ee
    
    
    
    

Iluteenuse valdkond

ÕppegruppKursusRühmajuhendajae-post
JKSge23_1IA.Soomanaire.sooman@tthk.ee
JKSge23_2IA.Soomanaire.sooman@tthk.ee
JKSpe23IV. Vettikvivian.vettik@tthk.ee
JKSge22_1IIJ. Kootsjanne.koots@tthk.ee
JKSge22_2IIJ. Kootsjanne.koots@tthk.ee

Tekstiili- ja kaubanduse valdkond

ÕppegruppKursusRühmajuhendajae-post
KRRpe23IM. Intsmoonika.ints@tthk.ee
KRRpv23IA.Sädeanneli.sade@tthk.ee
    
SKApe23IA.Sädeanneli.sade@tthk.ee
MRApe23IK.Sillajõekrista.sillajoe@tthk.ee
KRRge23IA-L.Treialanne-ly.treial@tthk.ee
KRRgeÕ23IL. BrochardLiisa.brochard@tthk.ee
MRSgeMS23IA. Sokolovaalina.sokolova@tthk.ee
MÜKgeMS23IK.Sillajõekrista.sillajoe@tthk.ee
MÜEgeMS23IK.Sillajõekrista.sillajoe@tthk.ee
EKSgeMS23IK.Sillajõekrista.sillajoe@tthk.ee
KRRpe22IIM. Intsmoonika.ints@tthk.ee
KRRpv22IIA. Sädeanneli.sade@tthk.ee
SKApe22IIA. Sädeanneli.sade@tthk.ee
MRApe22IIK.Sillajõekrista.sillajoe@tthk.ee
KRRge22IIS. Jõesarsandra.joesar@tthk.ee
KRRgeÕ22IIA. Brükaire.bryk@tthk.ee
MÜKgeMS22IIK.Sillajõekrista.sillajoe@tthk.ee
MÜEgeMS22IIK.Sillajõekrista.sillajoe@tthk.ee
KRRpe21IIIA. Brükaire.bryk@tthk.ee
KRRpv21IIIG. Žuravljovagalina.zhuravljova@tthk.ee
SKApe21IIIM. Uiboaidmargit.uiboaid@tthk.ee
MRApe21IIIK.Sillajõekrista.sillajoe@tthk.ee

Logistka valdkond

ÕppegruppKursusRühmajuhendajae-post
VLOGpe23IH. Bork

helen.bork@tthk.ee

VLOGpv23_1IM.Maiorovamarina.maiorova@tthk.ee
VLOGpv23_2IM.Maiorovamarina.maiorova@tthk.ee
VLOGge23IH. Borkhelen.bork@tthk.ee
VLOGgv23IO.Poskotinovaolga.poskotinova@tthk.ee
LOGge23IK-K. Kesakai-katrin.kesa@tthk.ee
LOGgv23IK-K. Kesakai-katrin.kesa@tthk.ee
VLOGpe22IIS. Schumannsirje.schumann@tthk.ee
VLOGpv22_1IIM.Maiorovamarina.maiorova@tthk.ee
VLOGpv22_2IIM.Maiorovamarina.maiorova@tthk.ee
VLOGge22IIT.Šerstjuktamara.serstjuk@tthk.ee
VLOGgv22IIO.Poskotinovaolga.poskotinova@tthk.ee
VLOGpe21IIIH.Borkhelen.bork@tthk.ee
VLOGpv21_1IIIM.Maiorovamarina.maiorova@tthk.ee
VLOGpv21_2IIIM.Maiorovamarina.maiorova@tthk.ee

Infotehnoloogia valdkond

ÕppegruppKursusRühmajuhendajae-post
TITpe23IA.Sädeanneli.sade@tthk.ee
TITpv23IJ.Rätsepjekaterina.ratsep@tthk.ee
TARpe23IA.Sädeanneli.sade@tthk.ee
TARpv23II. Merkulovairina.merkulova@tthk.ee
LOGITpe23IM. Speekmari.speek@tthk.ee
LOGITpv23IJ.Rätsepjekaterina.ratsep@tthk.ee
TARge23IJ.Rätsepjekaterina.ratsep@tthk.ee
TARgv23IJ.Rätsepjekaterina.ratsep@tthk.ee
LOGITge23IJ.Rätsepjekaterina.ratsep@tthk.ee
LOGITgv23IJ.Rätsepjekaterina.ratsep@tthk.ee
TITpe22IIA.Sädeanneli.sade@tthk.ee
TITpv22IIJ.Rätsepjekaterina.ratsep@tthk.ee
TARpe22IIA.Sädeanneli.sade@tthk.ee
TARpv22IIJ.Rätsepjekaterina.ratsep@tthk.ee
LOGITpe22IIA.Sädeanneli.sade@tthk.ee
LOGITpv22IIJ.Rätsepjekaterina.ratsep@tthk.ee
TARge22IIJ.Rätsepjekaterina.ratsep@tthk.ee
TARgv22IIJ.Rätsepjekaterina.ratsep@tthk.ee
TITge22IIJ.Rätsepjekaterina.ratsep@tthk.ee
TITgv22IIJ.Rätsepjekaterina.ratsep@tthk.ee
TITpe21IIIP. Lahepalmi.lahe@tthk.ee
    
TARpe21IIIP. Lahepalmi.lahe@tthk.ee
TARpv21IIIM. Oleinikmarina.oleinik@tthk.ee
LOGITpe21IIIM.Speekmari.speek@tthk.ee
LOGITpv21IIIA.Laanevälialina.laanevali@tthk.ee