Vastuvõtutingimused ja avalduse esitamine

Siia on koondatud korduma kippuvad küsimused.

Soovitame õpilaskandidaatidel nendega kindlasti tutvuda.

 • Soovitame esitada avalduse www.sais.ee vahendusel  iseseisvalt mugavalt kodust, rannast jne endale sobival hetkel.
 • SAISis avalduse esitamine ei ole keeruline! 
 • Sisseastumisavalduste esitamise võimalus on avatud põhikooli (9.klaasi lõpetanutele) baasil kandideerijatele 19. juuni 2023 – 28. juuli 2023 (kell 23:59). Palun avalduse täitmisel olla tähelepanelik ja lisada avaldusele kõik vajalikud lisadokumendid (puuduvad hinded, esindaja nõusolekuvorm).
 • Keskhariduse baasil kandideerijad saavad esitada avalduse  19. juuni 2023 – 04. august 2023 (kell 23:59). 
 • Koolimajas kohapeal saab ka sisseastumisavaldust esitada ruumis A119 (A-korpus, esimene korrus) tööpäevadel (esmaspäev-reede) kell 10:00 – 15:00. Neljapäeviti on pikendatud vastuvõtuaeg kuni kell 18:00.
 • Koolimajja ootame eelkõige väljastpoolt Eestit kooli lõpetanuid ja õppekohta soovijaid (UA kodanikud).
 • SAISis saad esitada kuni kaks (2) avaldust (valik 1- mida kõige rohkem soovid õppida, valik 2- kui ei saa õppekohta esimesele valitud erialale).
 • Avalduse esitamiseks SAISis ei pea eelnevalt koolis registreeruma.

Õppevormidena on meil kasutusel kaks õppevormi.

 • statsionaarne (päevane) – tähendab seda, et õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile igapäevaselt;
 • mittestatsionaarne õpe – tähendab seda, et õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile sessioonina, iga päev õpe ei toimu (õppetöö õppesessidena).

Kõige paremini annab ülevaate õppetöö toimumisest õppetöökalender – vaata seda SIIT!

Kui on otsustatud, millistele konkursitele (erialavalik) kandideerida, siis tuleb liikuda SAISi   ja seejärel otsida konkurss õppeasutuse (Tallinna Tööstushariduskeskus) järgi. 

Seejärel konkursite nimekirjast valida õige konkurss. Kandidaadid, kes soovivad õppida põhihariduse baasil ja 40% vene keeles, valivad konkursi nimetusega (…– На базе основной школы).

Kandidaadid, kes soovivad õppida keskhariduse baasil, valivad konkursi nimetusega (…-На базе среднего образования)

SAISis avalduse esitamiseks on vaja logida süsteemi ID-kaarti ning PIN1-koodi või Mobiil-ID-d ja selle PIN1-koodi või HarID.

Andmed alates 2004. aastast Eestis lõpetatud kooli kohta ja tulemused lisatakse avaldusele riiklikest registritest. SAISis saad avaldusele lisada digitaalselt allkirjastatud dokumente (ühes digikonteineris digiallkirjastatuna kõik dokumendid). 

SAISis on võimalus lisada puuduva hariduskäigu, töökogemuse kohta faile. Kindlasti ei tohi unustada lisada nõusolekut andmete töötlemiseks ja õppekoha kinnitamiseks. Ühele failiväljale palun lisada ainult üks fail! Probleemide korral pöörduda kohe vastuvott@tthk.ee !

SAISis toimetamise juhised kooli kandideerijatele asuvad SIIN!


 • Isikut tõendav dokument ( kehtiv ID-kaart või pass).
 • Avalduswww.sais.ee või täidetakse elektrooniliselt dokumentide vastuvõtja abiga kohapeal).
 • Kandideerida on võimalik kuni kahele erialale ja siis täidetakse SAISis kaks avaldust.
 • Õpilaskandidaadi esindaja (vanema või eestkostja) kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine.
 • Haridust tõendava dokumendi (lõputunnistus ja hinneteleht) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia.
 • Välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge Eestis alalise või kehtiva elamisloa või elamisõiguse kohta õppekava nominaalaja ulatuses. (VAATA SIIT !).
 • Kandideerimiseks on vaja SAISis avaldus kindlasti esitada (vajutada avalduse täitmise lõpus nuppu “Esita“) ning seda isegi juhul, kui avalduse koondvaates on mõni hoiatav ikoon.
 • Kui sinu avaldusel on staatus “esitamata”, siis kool seda arvesse ei võta ega menetle!
 • Kui SAISis on avaldus staatuses ÜLEVAATAMISEL, siis andmed vajavad täiendamist või dokumentide vastuvõtja ei ole jõudnud veel andmeid töödelda.

 

Palun esitada SAISis kõik dokumendid ühes digikonteineris ja digitaalselt allkirjastatuna!

 • Kutsekeskhariduse õppekohale (9. klassi lõpetanud) kandideerivad õpilaskandidaadid pingereas põhikooli lõputunnistuse keskmiste hinnete alusel: eesti keel (muukeelsetel eesti keel teise keelena)matemaatikakeemiafüüsika, inglise keel (A-võõrkeel). Lisaks sooritatakse sisseastumiskatse test ja sisseastumiskatse vestlus. Kõigil erialadel ei ole sisseastmiskatset test.
 • Neljanda ja viienda taseme esma- ja jätkuõppe (keskhariduse ja kutsekeskhariduse baasil) õpilaskandidaatidest pingerida moodustatakse vestluse tulemuste alusel.
 • Erialadel: noorem tarkvara arendaja, logistika IT süsteemide nooremspetsialist ja tööstusinformaatik, e-kaubanduse spetsialist.  kandideerivad õpilaskandidaadid pingereas keskhariduse/ kutsekeskhariduse lõputunnistuse keskmiste hinnete alusel:  matemaatika (kitsas matemaatika, lai matemaatika)keemiafüüsikainglise keel (A-võõrkeel). Lisaks sooritatakse sisseastumiskatse test ja sisseastumiskatse vestlus.
 • Riigieksamite ja koolilõpueksamite  tulemused ei ole kandideerimisel nõutud. 

 

 • Vaata informatsiooni erinevate konkursite kandideerimistingimuste kohta SIIT!
 • Õppekohale vastuvõtt ei sõltu avalduse esitamise järjekorra numbrist, see selgub alles vastuvõtukomisjonis.

 

 • IT (Noorem tarkvara arendaja, Tööstusinformaatik, Logistika IT süsteemide nooremspetsialist –  põhihariduse ja keskhariduse baasil), auto (mootorsõidukitehnik – põhihariduse baasil) – erialadele sisseastuja PEAB ISE endale REGISTREERIMA Moodle keskkonnas kasutajakonto aadressil:  https://moodle.edu.ee/  (vajalik sisseastumiskatse – TEST sooritamiseks).
 • TEST SOORITATAKSE KOOLIMAJAS VASTAVALT VASTUVÕTUKOMISJONI AJAKAVALE  ENNE VESTLUST! 
 • Kui HTM Moodle’i konto loomisel ja kasutamisel esineb mõni probleem:

  kirjuta kasutajatoele moodle@tugi.edu.ee


  Probleemi puhul palun anna alati teada:

  1. Sinu ees- ja perekonnanimi, Moodle kasutajanimi ja isikukood!

  2. Võimalikult täpselt, mis juhtus või ei toiminud ja millal probleem ilmnes!

NB! Hiljem läheb Moodle kontot vaja ka õppetöös!

 • Vaata üle enda kontaktandmed SAISis (e-post, telefoni number).
 • Palun jälgida enne sisseastumiskatse(te) toimumist informatsiooni ja teateid SAISis.
 • Eeldatav vastuvõtukomisjoni aeg testiks (erialased eelteadmised, loogiline mõtlemine) või vestluseks (motivatsioon õppimiseks ja eelnev seotus erialaga) täpsustatakse vajadusel vahetult enne vastuvõtukomisjoni toimumist SAIS vahendusel!
 • Vastuvõtu sisseastumiskatsete (test, vestlus)  aeg on kõigil kandidaatidel näha SAISis kandideerimisavaldusel.

 

 • IT, auto – erialadele sisseastuja peab ise endale registreerima Moodle keskkonnas kasutajakonto aadressil:  https://moodle.edu.ee/  (vajalik sisseastumiskatse – test sooritamiseks). Hiljem läheb Moodle kontot vaja ka õppetöös!
 • Kindlasti võta kaasa sisseastumiskatsele isikut tõendav dokument (ID-kaart) ja alaealistel kandidaatidel esindaja nõusolek  (kui see ei ole lisatud SAISis avaldusele või esitatud koolis dokumentide vastuvõtjale).
 • Sooritatud vastuvõtukatse testist koopiat ei väljastata.

 

 • Vastuvõtutulemused avalikustatakse vastuvõtukatse(te) ülejärgmisel päeval hiljemalt kell 17:00. Näiteks kui sisseastumistest ja vestlus toimub 02.08.2023, saab teada vastuvõtu katse(te) tulemuse 04.08.2023.
 • Sinu andmeid töödeldakse,  vastuvõtukomisjon sisestab tulemused SAISi protokolli.
 • Tulemused on avalikult nähtavad SAISi avaliku vaate vahendusel.
 • Tulemusi kandideerimise kohta saad näha ka kui logid SAISi (näed enda avaldusel infot). Vastuvõtukomisjonile ülejärgneval päeval näed ka enda vestluse (või katse testi ja vestluse) tulemust (kell 17:00 alates).
 • Nimi nimekirjas on avalikustatud põhimõttel, kuidas kandidaat on loa andnud vastuvõtutöötajale avalikustamiseks või ise määranud nime avalikuks avalduse sisestamisel ning esitamisel.
 • Teade vastuvõtuotsusest  saadetakse SAIS vahendusel  kandidaadi SAISis märgitud e-posti aadressile, kuid kool ei saa garanteerida teate kättesaamist.
 • Palun veendu, et e-posti aadress oleks sinu avaldusel sisestatud õigesti ning ega SAISi teated pole sattunud rämpsposti hulka. Samuti jälgi regulaarselt oma avalduse staatust ning positsiooni pingereas otse SAISis.
 • Avaldused on staatuses pärast vastuvõtukomisjoni  vestlust:
  LUBATUD SISSEASTUMISKATSELE – oled lubatud sisseastumiskatsele! SAIS saadab teavituse ja meeldetuletuse katse toimumise kohta! Kui on tegemist konkursiga, kus on vastuvõtutingimuseks test ja vestlus, tuleb 2 eraldi teavitust katse toimumise kohta!
  KONKURENTSIST VÄLJAS – sa ei ilmunud vestlusele või mingil muul põhjusel ei osutunud väljavalituks vastuvõtukomisjoni poolt.  SAIS saadab sulle teavituse! Vaata palun täiendavaid konkursse!
  VASTUVÕETAV – oled vastuvõtukomisjoni poolt vastuvõetud ja ootame, et kinnitaksid ise SAISi vahendusel oma õppima tuleku.
  NB! SAIS edastab teate õppima tuleku kinnitamise  kohta! KANDIDEERIV – sinu avaldus pingereas on kandideerivas olekus, kui eespool positsioonil olev kandidaat loobub oma kohast on sul veel võimalus saada koht valitud erialale. Vaata pingereast võimalust!  SAIS ei saada kandideeriva staatuse kohta teavitust!
 • Kinnitamise aja möödudes on koolil õigus märkida need avaldused staatusesse “Avaldusest loobunud”  või “Määratud õppekohast loobunuks” kui kandidaat on kandideerinud mitmele õppekohale ja võtnud vastu õppima tuleku otsuse ühele õppekohale (erialale).
 • Probleemide/ küsimuste korral pöörduda kohe e-kirjaga   vastuvott@tthk.ee  (ei saa õppima tulekut ise kinnitada, küsimused katse punktide tulemuse kohta)!
 • Kes ei kinnita õppima tulekut nende kandidaatide staatus muutub automaatselt MÄÄRATUD ÕPPEKOHAST LOOBUNUKS.
  TULEB ÕPPIMA– oled edukalt kinnitatud meie vastuvõetud kandidaatide nimekirja, kandidaat ei pea enam SAISis mitte midagi tegema!
 • Jälgi kodulehel informatsiooni seoses õppetööga ja esimese koolipäevaga (õpilaskodu majutuse infovaata õppetöökalendrit ja tunniplaani).

Teade vastuvõtuotsusest  saadetakse SAIS vahendusel  kandidaadi SAISis märgitud e-posti aadressile, kuid kool ei saa garanteerida teate kättesaamist.

Palun veendu, et e-posti aadress oleks sinu avaldusel sisestatud õigesti ning ega SAISi teated pole sattunud rämpsposti hulka. Samuti jälgi regulaarselt oma avalduse staatust ning positsiooni pingereas otse SAISis.

Avaldused on staatuses pärast vastuvõtukomisjoni  vestlust:

KONKURENTSIST VÄLJAS – sa ei ilmunud vestlusele või mingil muul põhjusel ei osutunud väljavalituks vastuvõtukomisjoni poolt.  SAIS saadab sulle teavituse! Vaata palun täiendavaid konkursse!


VASTUVÕETAV – Õnnitleme, oled vastuvõtukomisjoni poolt vastuvõetud ja ootame, et kinnitaksid ise SAISi vahendusel oma õppima tuleku.

NB! SAIS edastab teate õppima tuleku kinnitamise  kohta: 

 • PÕHIHARIDUSE BAASIL kandideerivad õpilaskandidaadid tähtaeg kinnitamiseks: 07. august 2023 kell 23:59 (SAISis kinnitamine).
 • KESKHARIDUSE BAASIL kandideerivad õpilaskandidaadid tähtaeg kinnitamiseks: 14. august 2023 kell 23:59 (SAISis kinnitamine).

 

KANDIDEERIV – sinu avaldus pingereas on kandideerivas olekus, kui eespool positsioonil olev kandidaat loobub oma kohast on sul veel võimalus saada koht valitud erialale. Vaata pingereast võimalust!  SAIS ei saada kandideeriva staatuse kohta teavitust!

Kinnitamise aja möödudes on koolil õigus märkida need avaldused staatusesse “Avaldusest loobunud”  või “Määratud õppekohast loobunuks” kui kandidaat on kandideerinud mitmele õppekohale ja võtnud vastu õppima tuleku otsuse ühele õppekohale (erialale).

Probleemide/ küsimuste korral pöörduda kohe e-kirjaga   vastuvott@tthk.ee  (ei saa õppima tulekut ise kinnitada, küsimused katse punktide tulemuse kohta)!

 • Õppekoha pakkumise saanutel tuleb iseseisvalt õppima tulek  kinnitada SAISis järgnevalt: põhihariduse baasil kandideerijatel: 07. august 2023 (hiljemalt kell 23:59), keskhariduse baasil kandideerijatel: 14. august 2023 (hiljemalt kell 23:59).
 • Õppekoha kinnitamiseks volituse andnutel kinnitab õppima asumise kool.

Vastuvõtu info ja SAIS küsimused:

Anu Pajusild – vastuvõtusekretär (õppesekretär)

Tiina Kroll – dokumentide vastuvõtja (haridustehnoloog)

telefon 654 5026

e-post vastuvott@tthk.ee

See sait kasutab küpsiseid (inglise k. „Cookies“). Neid kasutatakse külastaja identifitseerimiseks. Jätkates külastamist sellel saidil, nõustute, et kogume küpsiseid Teie seadmes. Teil on võimalik igal ajal kustutada küpsised, millega tühistate nõusoleku nende kasutamiseks. View more
Cookies settings
Olen nõus
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
PHPSESSID
Tallinna Tööstushariduskeskus (edaspidi: kool) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus ja kooli tegevus on avalik. Töö käigus jõuab kooli ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Sellised andmed võivad kooli jõuda läbi kirjavahetuse. See on võimalik ka siis, kui isik on mõne menetluse osapool. Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb kolmandatelt isikutel järelepärimisi teha, avaldatakse isikuandmeid minimaalses, hädavajalikus mahus. Tallinna Tööstushariduskeskus on Teie isikuandmete vastutav töötleja. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted koolis Tallinna Tööstushariduskeskus järgib õigusaktides määratud ülesannete täitmisel  avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses ja isikuandmete kaitse üldmääruses  kehtestatud põhimõtteid. Tegevuse käigus töötleb kool isikuandmeid õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks. Kooli tegevus eeldab seadustest tulenevalt isikuandmete, sh. eriliigiliste isikuandmete töötlemist. Töötleme peamiselt füüsiliste isikute isikuandmeid nagu nimi, isikukood, kontaktandmed, aga vajadusel ka finantsandmeid ja terviseandmeid.  Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad konkreetse füüsilise isiku (õpilane, lapsevanem, eestkostja, õpetaja, kooli töötaja) otseselt või kaudselt tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Kool töötleb isikuandmeid ainult siis, kui selleks on õiguslik alus ja ainult nii kaua, kui see on vajalik töötlemise eesmärgi või õigusakti nõuete täitmiseks. Kooli kasutuses olevaid isikuandmeid hoitakse mittesihipärase kasutamise eest. Isikuandmete kaitstuse ja õiguspärase töötlemise tagamiseks rakendatakse vajalikke organisatsioonilisi ja tehnilisi  meetmeid. Peame oluliseks Teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust, kasutame koolile avaldatud isiklikku teavet hoolikalt ja sihipäraselt. Kooli privaatsuspoliitika annab ülevaate, millistel juhtudel on koolil või kolmandatel isikutel võimalik Teie isikuandmetega kokku puutuda. Selgitame, kuidas Teie andmeid kasutame ja säilitame ning millised on Teie õigused andmete töötlemisel. Käesolevad põhimõtted kehtivad ainult eraisikute andmete kohta. Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguindifikaator, nt kasutajatunnus, IP-aadress) alusel või füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. Eriliiki isikuandmed on isikuandmed, mis sisaldavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi ja filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, geneetilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta. Töötleme Teie andmeid, kui:
 • kandideerite ja asute õppima meie kooli;
 • dokumendihaldussüsteemis registreeritud dokument sisaldab Teie isikuandmeid;
 • kandideerite tööle meie kooli;
 • osalete meie korraldatud koolitustel;
 • külastate meie veebisaiti;
 • isikuandmete töötlemine toimub õiguslikel alustel.
Teave isiku õiguste kohta oma andmetega tutvumisel NB! Alljärgnev teave ei hõlma:
 • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustustega;
 • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, milledele kooli veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda kool.
Lisainfo: teabenõue, märgukiri, selgitustaotlus Teabenõue Võite küsida dokumenti või infot, mis on koolil juba olemas. Vastuse saate 5 tööpäeva jooksul, alates dokumendi registreerimisele järgnevast tööpäevast. Märgukiri Võite teha koolile ettepanekuid töö korraldamiseks, kooli arengu kujundamiseks ning edastada teavet. Vastuse saate 30 päeva jooksul. Selgitustaotlus Võite küsida teavet, mille andmiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisateavet. Saate küsida teavet õigusaktide ja kooli tegevuse kohta. Vastuse saate 30 päeva jooksul. Saate esitada:
 • kohapeal suuliselt või kirjalikult, esitades isikut tõendava dokumendi;
 • postiaadressil Tallinna Tööstushariduskeskus, Sõpruse pst 182, 13424, Tallinn;
 • e-posti aadressil info@tthk.ee ja digitaalselt allkirjastatult.
Isikuandmete avalikustamine ja edastamine kolmandatele isikutele, sh teistele asutustele Kõik koolile saadetavad kirjad  registreeritakse kooli dokumendihaldussüsteemis. Kui olete saatnud koolile kirja, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame dokumendi ise õigele aadressile ja teavitame Teid sellest. Kirjavahetuse andmestik on seaduse kohaselt nähtav meie avalikus dokumendiregistris. Siin kohal on oluline vahet teha, kas dokumendid on juurdepääsupiiranguga või mitte. Dokumendiga, mis ei ole avalikus vaates nähtav  ja mis on juurdepääsupiiranguga, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida (nt. uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus). Kui kiri sisaldab isiku eraelu puutumatust kahjustada võivat teavet või muid andmeid, millele juurdepääs ei ole seaduse alusel lubatud, kehtestatakse sellele juurdepääsupiirang. Teiselt asutuselt saabunud kirjale kehtestab vajadusel juurdepääsupiirangu kirja saatja. Eraisikuga peetav kirjavahetus  on juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. Kooli dokumendiregistris näidatakse pöördunud eraisikute initsiaalid, mitte täisnimi. Pöördumise põhjus või dokumendi sisu on nähtav ainult asutusesiseses infosüsteemis. Sama reegel kehtib ka eraisikuid puudutava väljasaadetava kirjavahetuse puhul.  Kui keegi soovib isiku kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendile, mis antakse välja, ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid, nagu e-posti aadress või telefoninumber (välja arvatud juhul, kui kirjavahetus puudutab juriidilise isiku või asutuse esindajat), et vältida andmete liiasusega väljastamist. Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitab kool 5 aastat, teabenõudeid säilitame samuti 5 aastat. Tähtaja ületanud dokumendid hävitatakse. Kool on liitunud dokumendivahetuskeskusega (DVK). Tallinna Tööstushariduskeskus teeb koostööd kolmandate isikutega, kellel on õigustatud huvi ja kellele võime koostöö raames ja eesmärgil edastada seotud  andmeid, sh isikuandmeid. Kool on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele või asutustele seaduses sätestatud juhtudel. Kolmandateks isikuteks võivad olla riigiasutused, IT-partnerid, e-teenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid, tingimusel, et vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik. Avalikus kohas toimuva heli- ja pildimaterjali jäädvustamise korral avalikustamise eesmärgil on isikul endal võimalik enda jäädvustamist soovi korral vältida. Teavitamiskohustus ei kehti avalike ürituste puhul, mille avalikustamise eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada. Isikuandmete töötlemine nõusoleku alusel Tallinna Tööstushariduskeskus töötleb töötajate ja õpilastega seotuid isikuandmeid nõusoleku alusel. Kandidaadilt/õpilaselt võetakse allkiri isikuandmete töötlemiseks kooli sisseastumisavaldust täites, kus õpilaskandidaat annab nõusoleku ja  kinnitab, et on teadlik ja lubab koolil töödelda oma isikuandmeid, mis on vajalikud õppetöö korraldamiseks ning koolielu paremaks toimimiseks. Alaealiste, kuni 18-aastaste kandidaatide/õpilaste puhul annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks lapsevanem. Tallinna Tööstushariduskeskuse  töötaja kinnitab töölepingu sõlmimisel, et annab tööandjale loa oma isikuandmete töötlemiseks mahus, mis on vajalik lepinguga ettenähtud vastastikuste õiguste ja kohustuste täitmiseks. Tööandja on kohustatud töötlema töötaja isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele. Käsunduslepinguga teenust osutavad isikud annavad samuti lepingu sõlmimisel käsundiandjale nõusoleku  oma isikuandmete töötlemiseks mahus, mis on vajalik lepinguga ettenähtud vastastikuste õiguste ja kohustuste täitmiseks. Õpilaste ja töötajate isikuandmete  kogumisel lähtutakse minimaalsuse printsiibist ja andmeid kogutakse ulatuses ja viisil, mis on vajalikud õppetöö korraldamiseks ning koolielu toimimiseks. Õpilaste ja töötajate kohta käiv kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga ning ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele. Dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene õigustatud ja seadusest tulenev õigus neid küsida. Töötleme Teie andmeid, mille töötlemine on ette nähtud seadusega, juriidiliste kohustuste täitmiseks või lepingu täitmiseks. Kuni 18-aastase õpilase andmeid töödeldakse ainult lapsevanema või seadusliku esindaja nõusoleku alusel. Kool töötleb õpilaste isikuandmeid kahel põhjusel:
 • isikuandmed, mida kool kogub ja töötleb seadusest ning nende alusel kehtestatud kooli sisemistest normdokumentidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Neile andmetele on määratud vastutaja, ligipääsu piirangud ja säilitamise tähtaeg;
 • isikuandmed, mida kool kogub ja töötleb vajaduspõhiselt koolitöö sujuvaks korraldamiseks ja õpilaste heaolu ning turvalisuse huvides õpilase või alaealise puhul tema seadusliku esindaja nõusoleku alusel.
Nõusoleku alaealise lapse eest saab anda lapsevanem ning vanemal on alati õigus nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku saate tagasi võtta:
 • kohapeal kirjalikult, esitades isikut tõendava dokumendi
 • Postiaadressil Tallinna Tööstushariduskeskus, Sõpruse pst 182, 13424, Tallinn
 • e-posti aadressil info@tthk.eeanu.pajusild@tthk.ee digitaalselt allkirjastatult.
Kandideerimine Tallinna Tööstushariduskeskusesse tööle või praktikale Tööle kandideerimisel lähtub kool isiku enda avaldatud infost ja avalikest allikatest. Seejuures on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid kool tema kohta on kogunud. Samuti on kandidaadil õigus kooli poolt kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid. Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Kool eeldab, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata. Mittevalituks osutunud kandidaatide dokumente säilitatakse 5 aastat. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel. Praktikalepinguid säilitame 5 aastat, käsundus- ja töövõtulepinguid säilitame 10 aastat lepingu lõppemisest. Tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele. Tallinna Tööstushariduskeskuse veebilehe külastamine ja seal kogutav info Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed
 • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress);
 • arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga;
 • külastamise ajaga (kellaeg, kuupäev, aasta).
IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta. Tallinna Tööstushariduskeskuse veebileht kasutab püsivaid ja seansiküpsiseid selleks, et pakkuda paremat kasutajakogemust ja veebilehe arendamiseks. Küpsised võivad olla loodud ka erinevate väliste teenusepakkujate poolt, kelle abil täiustame oma veebilehte (näiteks Facebook või Google). Kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on lubatud küpsised. Kui nendega ei nõustuta, siis võivad mõned veebilehe funktsioonid olla piiratud. Koolis kasutatavad erinevad e-keskkonnad ja infosüsteemid Moodle Kool kasutab õppetegevuses osalemiseks  või õppetegevuse läbiviimiseks Moodle õpikeskkonda. Moodle kasutamine on võimalik üksnes läbi personaalse ja isiku tuvastamist  võimaldava konto, mille loob kasutaja.  Moodle konto loomiseks on vajalik sisestada Moodlesse kasutaja ees- ja perekonnanimi, e-post ning personaalne parool, isikukood. Kasutajal on võimalik Moodles läbiviidavas õppetöös osaleda ja või Moodles õppetööd läbi viia vaid siis, kui kool on loonud kasutajaga vastava seose (lisanud rolli). Moodle õpikeskkonda siseneb kasutaja kasutajanime ja parooliga; ID-kaardi, Mobiil-ID või HarID. Tahvel Kool kasutab õppetöö administreerimiseks õppeinfosüsteemi Tahvel. Tahvli konto luuakse isikule kooli poolt. Konto loomiseks peab isik olema Tallinna Tööstushariduskeskusega töölepingulistes või muudes võlaõiguslikes suhetes või õppima koolis. Esindusõiguse vajadusega isiku puhul saab toiminguid Tahvlis kinnitada tema seaduslik esindaja. Õppilase andmetest töödeldakse eelkõige isiku põhiandmeid (nimi, isikukood, sugu, kodakondsus, suhtluskeel), õppimise andmeid (sh sooritused, dokumendid), kontaktandmeid, esindajaid ning vajadusel andmeid eritingimuste kohta. Õpetaja andmetest töödeldakse eelkõige isiku põhiandmeid, kooliga seotud töökoha andmeid ning õppetöö korraldamisega seotud andmeid. Kasutaja siseneb Tahvlisse ID-kaardi, Mobiil-ID või HarID abil. Turvakaamerate kasutamine Tallinna Tööstushariduskeskuses kasutatakse turvakaameraid õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks ning kooli vara kaitseks. Turvakaamera salvestise võib välja anda õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel. Kaamera salvestistele on õigus ligi pääseda ainult kooli juhtkonna poolt volitatud töötajatel. Tegemist on kooli välisseintele ja siseruumidesse paigaldatud kaameratega, mis edastavad pilti reaalajas, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Kaameraga ei ole lubatud salvestada heli ega jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt koridor, õueala) ja seal toimuvat. Kooli territooriumil on üleval info kaamerate olemasolu kohta. Kaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutame selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Salvestist tohib edastada väljas poole kooli või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile). Andmesubjekti õigused: õigus enda andmetega tutvuda, õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist või kustutamist Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Teil on õigus:
 • tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud;
 • taotleda ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need on valed või ebapiisavad;
 • nõuda isikuandmete, mille kasutamiseks meil puudub seaduslik alus, kustutamist;
 • esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes.
Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Taotluse võib esitada kohapeal kooli kantseleis või õppesekretäride juures või saata postiga aadressile Sõpruse pst 182, 13424 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@tthk.ee või anu.pajusild@tthk.ee Vastame Teie esitatud taotlusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:
 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
Õiguste kaitse ja kontaktandmed Kõigis isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes võite pöörduda meie kooli andmekaitse spetsialisti Anu Pajusild poole, e-posti aadress anu.pajusild@tthk.ee, kui leiate, et  isikuandmete töötlemine riivab Teie  privaatsusõigusi  või pöörduda halduskohtusse, samuti on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (Tatari 39, 10134 Tallinn, e-posti aadress info@aki.ee) Tallinna Tööstushariduskeskus teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid  ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.
Save settings
Cookies settings