Tallinna Tööstushariduskeskus

Tunniplaan

Tunniplaani avaldame kooli kodulehel 25.08.2022

 

Vaata tunniplaani

Jälgi tunniplaani muudatusi

 

 

Moodle (kasutamine, õppematerjalid, probleemide lahendamine) vaata siit!

Ole kursis - TAHVEL (õppeinfo, kodutööd, hinded)!

  

 


Tund Tunniaeg
0 07.40 - 08.25
1 08.30 - 09.15
2 09.20 - 10.05
3 10.10 - 10.55
4 11.00 - 11.45 I söögivahetund
5 11.50 - 12.35 II söögivahetund
6 12.40 - 13.25 III söögivahetund
7 13.30 - 14.15
8 14.20 - 15.05
9 15.10 - 15.55
10 16.00 - 16.45
11 16.50 - 17.35
12 17.40 - 18.25
13 18.30 - 19.15
14 19.20 - 20.05
15 20.10 - 20.55
16 21.00 - 21.45

 

 

Õhtuste tundide ajad tekstiili- ja kaubanduse valdkonnas

Tund Tunniaeg
11 16.30 - 17.15
12 17.20 - 18.05
13 18.10 - 18.55
14 19.00 - 19.45
15 19.50 - 20.35
16 20.40 - 21.25

 

Lühendid

AKT autokeretehnik
ATM sõidukite kere- ja värvitööde meister
AUM automaaler
AUT mootorsõidukitehnik
BRB juuksur (osakutse barber)
EKS e-kaubanduse spetsialist
FRE CNC freespingi operaator
JKS juuksur
KRR kergete rõivaste rätsep
KTJ külmatehnika paigaldusjuht
KYM külmamehaanik
LMT APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator
LOG logistik
LOG A logistiku abi
LOG IT logistika IT-süsteemide nooremspetsialist
MEH mehhatroonik
MET metallilõikepinkidel töötaja
MJK meisterjuuksur
MRA müüja rõivaalal
MRS meesterätsep
MÜK müügikorraldaja
NÜR naiste ülerõivaste rätsep
ROO robotioperaator
ROT robotitehnik
SAD sõiduautodiagnostik
SKA sisekujundaja assistent
STÕ kodu- ja sisustustekstiilide õmblemine
TAR noorem tarkvaraarendaja
TIT tööstusinformaatik
VLOG veokorraldaja-logistik
e eesti õppekeel
v vene õppekeel
MS mittestatsionaarne õpe, õppetöö toimub sessiooniti, iseseisva töö maht üle 50%
TP töökohapõhine õpe, 1/3 õppetööst toimub koolis ja 2/3 ettevõttes
p põhikooli järgne õpperühm
g gümnaasiumi järgne õpperühm
Õ õppetöö alates kella 16.00